Prodajni ured LUČKO

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12:00 sati

 

Tel: 01 / 6515 - 298

Tel: 01 / 6515 - 299

Fax: 01 / 6515 - 241


Prodajni ured RIJEKA

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12

 

Tel: 051 / 433 - 292

Tel: 051 / 433 - 295

Fax: 051 / 433 - 249


Prod. ured MOST KRK

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12 sati

 

Tel: 051 / 433 - 621

Tel: 051 / 433 - 622

Fax: 051 / 433 - 615


Prodajni ured RUPA

PON-PET: od 7 do 15 sati

 

Tel: 051 / 433 - 684

Fax: 051 / 433 - 682

besplatni info telefon
0800 0111

Područje primjene EENC-a

PODRUČJE PRIMJENE EENC-a (Europske usluge elektroničke naplate cestarine)

A.1 Informacije o subjektu za naplatu cestarine
A.1.1 Subjekt za naplatu cestarine AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.
Skraćeni naziv:ARZ d.d.
Adresa: Širolina 4, 1000 ZAGREB
Pravni oblik društva: dioničko društvo
Temeljni kapital: 2.150.000.000 kn
OIB: 96330310281
A.1.2 Kontakti 1) Opći kontakt: Josip Šala, predsjednik Uprave
Adresa: Širolina 4
Telefon: +385 1 6515 100
Faks: +385 1 6515 110
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
2) Kontakt osoba za europsku elektroničku naplatu cestarine: Darko Vukušić
Adresa: Širolina 4
Služba za kontakt: Služba informacijskih sustava
Telefon: +385 1 6515 234
Faks: +385 1 6515 110
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
A.2 Podaci o kontekstu naplate cestarine
A.2.1 Definiranje područja usluge EENC
A.2.1.1 Pravni okvir koji definira konzistentnost područja naplate Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. osnovana Odlukom Vlade RH od 11. prosinca 1997. godine temeljem odredbi članka 42. i članka 36. stavak 1. Zakona o javnim cestama te joj je istom Odlukom dodijeljena koncesija za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb. Predmetna Odluka je mijenjana i dopunjavana u više navrata i to: Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju donesenom na sjednici Vlade RH dana 4. ožujka 1999. godine; Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju donesenom na sjednici Vlade RH dana 13. travnja 2000. godine; Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju donesenom na sjednici Vlade RH dana 25. veljače 2004. godine; Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju donesenom na sjednici Vlade RH dana 2. kolovoza 2007. godine te Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju donesenom na sjednici Vlade RH dana 2. veljače 2012. godine.
Formalni postupak osnivanja proveden je 26. siječnja 1998. godine. čime je utemeljeno trgovačko društvo Autocesta Rijeka -Zagreb d.d., a iji je jedini osnivač i vlasnik RH. Dana 24. lipnja 1998. ARZ d.d. sklopila je s RH Ugovor o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb (čvorište Orehovica-čvorište Lučko). Tim Ugovorom ARZ d.d. je dobila pravo građenja i gospodarenja predmetnom autocestom. Ugovor o koncesiji je mijenjan i dopunjavan u četiri navrata i to: Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 16. listopada 2000. godine - reguliranje bespovratne financijske pomoći, II Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 22. ožujka 2001. godine - reguliranje bespovratne financijske podrške, III Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 27. prosinca 2004. - reguliranje izgradnje II Faze.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 02. kolovoza 2007. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodijeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom. Donesenom Odlukom se dodijeljena koncesija proširuje na način da autocestu Rijeka-Zagreb predstavlja odsječak od čvora Lučko uključujući pristupne ceste od Lišnice do čvora Novigrad i od Netretića do čvora Novigrad, od čvora Orehovica do graničnog prijelaza Rupa, od čvora Orehovica do čvora Križišće, uključujući pristupnu cestu od čvora Draga do Grada Rijeke, te pristupnu cestu od čvora Križišće do mosta Krk. Temeljem navedenog, 23. kolovoza 2007. godine sklopljen je IV Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, te se produžuje rok trajanja koncesije na 32 godine i 11 mjeseci počevši od dana utvrđenog ugovorom o koncesiji.
A2.1.2 Shematizirana karta mreže Karta područja elektroničke naplate:
th ARZ karta EENC
A.2.1.3 Geografski opis područja elektroničke naplate U sustavu DSRC, geografski opis područja naplate temelji se na:
- karti (vidi rubriku A.2.1.2);
- popisu autocesta/poluautocesta/objekata na kojima se vrši naplata ENC: A1, A6, A7, DC 102;
- naplatne postaje/cestarinski prolazi.
Mreža Autocesta Stacionaža Naplatna Postaja NP/CP Napomene Otvoreni sustav Zatvoreni sustav Rampa Čvor
1 A1 0+430 1 Zagreb - Lučko     1 1  
1 A1 3+500 80 Zagreb - Demerje Automatizirana naplata   1   1
1 A1 14+250 81 Donja Zdenčina     1   1
1 A 20+960 2 Jastrebarsko     1   1
1 A1 39+100 3 Karlovac     1   1
1 A1 50+770 4 Novigrad     1   1
1 A1 63+700 5 Bosiljevo     1   1
6 A6 16+700 2 Vrbovsko     1   1
6 A6 31+850 3 Ravna Gora     1   1
6 A6 43+050 4 Delnice     1   1
6 A6 51+780 5 Vrata     1   1
6 A6 63+320 6 Oštrovica     1   1
6 A6 71+700 7 Rijeka (Kun)     1 1  
7 A7 3+790 1 Rupa   1      
7 DC 102 1+500 50 Most Krk   1      
A.2.2 Vrsta naplate i princip naplaćivanja 1) Vrsta naplate:
- "Zatvoreni" sustav naplate;
- "Otvoreni" sustav naplate. NP Rupa (A7), NP Krk (DC 102)
2) Struktura cestarine:
Naplata cestarine je naknada za korištenje pružene usluge.
U zatvorenom sustavu naplate, s ulaznim i izlaznim naplatnim postajama na kojima su naplatne rampe ili s naplatom u čvorovima uz nadzor svih vozila koja ulaze ili izlaze s autoceste, iznos cestarine naplaćuje se sukladno prijeđenoj udaljenosti i skupini vozila koje je koristilo autocestu.
Kod otvorenog sustava naplate cestarine, s naplatnim postajama na kojima je naplatna rampa ili s naplatom u čvorovima, gdje se registrira ulazak svakog vozila, za svaku pojedinu skupinu vozila naplaćuje se jedinstveni iznos cestarine, bez obzira na prijeđenu udaljenost.
A.2.3 Tehnologija naplate cestarine u upotrebi Detaljan opis tehničkog rješenja koje je u primjeni nalaziti će se u izjavi o području EENC.
Tehnologija elektroničke naplate cestarine je sljedeća:
DSRC 5,8 GHz
Komunikacijski standardi:
Physical Layer EN12975
Data Link Layer EN12834
Aplikacijski standardi:
Application Layer ISO14906 EFC
Transakcijski modeli:
U primjeni PISTA i TIS, uz otvorenost za ostale transakcijske modele sukladne normama.
A.2.4 Vozila koja podliježu plaćaju cestarine Sva vozila kojima je dopušteno korištenje autocesta ili objekata s naplatom.
Za detalje o vozilima koja su oslobođena plaćanja cestarine upitati direktno koncesionara ili vidi link
vozila oslobođena plaćanja cestarine.
A.2.5 Kategorizacija vozila u cjenovne razrede
A.2.5.1 Parametri za klasifikaciju vozila Parametri za klasifikaciju vozila su:
- vrsta vozila;
- broj osovina;
- ukupna dimenzija (visina) vozila;
- najveća ukupna dopuštena masa/težina vozila nakon utovara.
A.2.5.2 Kategorije vozila Vozila se svrstavaju u sljedeće skupine temeljem Pravilnika o cestarini (NN 130/13)
- kategorija IA : Motocikli, motorni tricikli i četverocikli;
- kategorija I : Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m;
- kategorija II:
a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg;
b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila;
- kategorija III:
a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg;
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom;
c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila;
- kategorija IV:
a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg;
b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine;
c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila;
Izvanredni prijevoz podliježe Pravilniku o izvanrednom prijevozu od 29.10.2007. (NN 119/07 i NN 52/08) i vrši se sukladno Pravilniku o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz od 28.05.2010. (NN 68/10). Prijevoz opasnih tvari vrši se u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari od 18.07.2008 u primjeni od 01.01.2008. (NN 79/07).
A.2.5.3 Cjenik cestarine Cestarina koja se naplaćuje za vozilo iz svake kategorije određuje se prema sljedećim uvjetima:
- svakoj skupini vozila i za svaku dionicu od ulazne postaje do izlazne postaje odgovara pripadajući iznos cestarine koju korisnik treba platiti sukladno važećem cjeniku
A.3 Izjava o području primjene europske usluge elektroničke naplate cestarine
    ~ u privitku ~
A.4 Lista pružatelja usluge EENC s kojim subjekt za naplatu ima ugovor
A.4.1 Identitet pružatelja Ne postoji.
A.5 Pregled ažuriranja podataka
A.5.1 Datum prve objave ovog Registra 9. ožujka 2015.
A.5.2 Posljednje ažuriranje 9. ožujka 2015.
A.5.3 Sljedeće ažuriranje ožujak 2016.
Privitci:
Preuzmite ovu datoteku (EENC_16_12_2015_hr.pdf)EENC_16_12_2015_hr.pdfIzjava o području primjene usluge EENC912.00 kB18.09.2016

Stanje na autocesti

 NA DAN 29.03.2017 u 14:52 sati

A1
Zagreb/Lučko - čvor Karlovac
 • Promet slab
A1
čvor Karlovac - čvor Bosiljevo 2
 • Promet slab
 • Ograničenja u prometu: Radovi na A1 od 64+700 do 64+900 km u smjeru Rijeke na zaustavnom traku, promet se odvija nesmetano.
A6
čvor Bosiljevo 2 - čvor Kikovica
 • Promet slab
 • Ograničenja u prometu: Zbog radova je zatvorena vozna prometna traka u tunelu Javorova Kosa i Pod Vugleš u smjeru Zagreba. Zbog radova je zatvorena vozna prometna traka od 30+000 km do 31+200 km u smjeru Rijeke. Zbog radova od 54+000 km do 56+000 km u smjeru Rijeke vozi se usporeno. Zbog radova na PUO BP INA (odmorište Lepenica) zatvoren je isključni trak od 57+000 km do 57+300 km u smjeru Rijeke. Zbog radova na sanaciji oštećene diletacije na p. Kamenjak zatvorena je traka za spora vozila od 66+600 km do 66+900 km u smjeru Rijeke.
A6
čvor Kikovica - Rijeka/čvor Orehovica
 • Promet srednje gust
 • Ograničenja u prometu: Zbog radova na sanaciji vijadukta Svilno za sav promet zatvoren je lijevi (južni) kolnički trak u smjeru Zagreba, promet se odvija dvosmjerno desnim (sjevernim) kolničkim trakom od 78+200 km do 80+500 km u smjeru Rijeke, reguliran privremenom prometnom signalizacijom.
A7
čvor Orehovica - čvor Diračje
 • Promet srednje gust
 • Ograničenja u prometu: Zbog izvođenja radova rekonstrukcije raskrižja na državnoj cesti D427 – čvor Rujevica, čvor Rujevica je zatvoren za sav promet.
A7
GP Rupa - čvor Diračje
 • Promet slab
D102
Krčki most
 • Promet slab
opširnije...
 

stanje na cestama

NA DAN 29.03.2017 u 14:57

Zbog dima i smanjene vidljivosti na autocesti A1 između čvorova Pirovac i Skradin vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
opširnije...
 

Prognoza vremena

za Hrvatsku za 29.03.2017

Pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Prema večeri u sjeverozapadnoj unutrašnjosti prolazno umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu uglavnom slab, a na Jadranu slaba do umjerena bura te zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 18 do 24 °C.
opširnije...