Prodajni ured LUČKO

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12:00 sati

 

Tel: 01 / 6515 - 298

Tel: 01 / 6515 - 299

Fax: 01 / 6515 - 241


Prodajni ured RIJEKA

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12

 

Tel: 051 / 433 - 292

Tel: 051 / 433 - 295

Fax: 051 / 433 - 249


Prod. ured MOST KRK

PON-PET: od 7 do 20 sati

SUB: od 7 do 12 sati

 

Tel: 051 / 433 - 621

Tel: 051 / 433 - 622

Fax: 051 / 433 - 615


Prodajni ured RUPA

PON-PET: od 7 do 15 sati

 

Tel: 051 / 433 - 684

Fax: 051 / 433 - 682

besplatni info telefon
0800 0111

Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA AUTOCESTE I NAČINI PLAĆANJA CESTARINE

 

Način korištenja autoceste i uvjete plaćanja cestarine korisnik prihvaća u cijelosti u trenutku kada počne koristiti bilo koju dionicu autoceste koja je pod upravljanjem Društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Na autocestama u nadležnosti Društva Autoceste Rijeka - Zagreb d.d. primjenjuju se dva sustava naplate cestarine:

Otvoreni sustav naplate cestarine (most Krk i naplatna postaja Rupa) je sustav u kojem je između dvije točke naplate u funkciji jedna naplatna postaja koja je istovremeno ulazna i izlazna. Pri takvom sustavu naplata se obavlja odmah, sukladno cjeniku za odgovarajuću skupinu vozila.

Zatvoreni sustav naplate cestarine je sustav u kojem su između dvije točke naplate u funkciji najmanje dvije naplatne postaje, od kojih je jedna ulazna a druga izlazna. U zatvorenom sustavu naplate cestarine, visina cestarine određuje se temeljem parametara korištene dionice autoceste i skupine vozila.

U zatvorenom sustavu naplate cestarine, korisnik na ulazu autoceste uzima naplatnu magnetnu karticu i obavezan je istu predati blagajniku naplate cestarine na izlazu s autoceste kako bi na temelju magnetne kartice blagajnik naplatio cestarinu za korištenu dionicu i odgovarajuću skupinu vozila.

Svi korisnici koji sukladno Zakonu imaju status rezidenta, cestarinu mogu platiti gotovinskim sredstvima plaćanja isključivo u domaćoj valuti. Nerezidenti cestarinu gotovinski mogu platiti u domaćoj valuti, a u stranoj valuti od 01.03.2016. godine isključivo u EUR-ima obračunato prema kupovnom tečaju za deviznu efektivu poslovne banke na dan plaćanja cestarine. Cestarinu je moguće platiti debitnom/kreditnom karticom i karticom za gorivo o čemu je na prodajnom mjestu, odnosno naplatnoj kućici, istaknuta vidljiva oznaka da su prihvatljivo sredstvo plaćanja kao i važećim pretplatnim sredstvima (mjesečne i godišnje karte) te beskontaktnim sredstvima plaćanja (ENC uređaj i Smart kartica).

Korisnici elektroničke naplate cestarine (ENC) koriste posebno označene ulazne i izlazne staze predviđene za takav način plaćanja cestarine i ne uzimaju naplatnu magnetnu karticu. Korištena dionica autoceste određuje se očitanjem podataka s tranzitnog medija (magnetska kartica, Smart kartica i ENC uređaj).

Društvo Autocesta Rijeka Zagreb d.d. u uvjetima maksimalne prometne opterećenosti naplatnih postaja zadržava pravo da cestarske prolaze rezervirane za ENC plaćanje cestarine pretvore u prolaz kombiniranog režima rada na kojima se cestarina može platiti ENC uređajem, debitnim/kreditnim karticama, karticama za gorivo, domaćim i stranim efektivnim novcem te Smart karticom, a sve u svrhu osiguravanja maksimalne prometne propusnosti naplatnih postaja.

Kod bezgotovinskog plaćanja cestarine na naplatnim postajama koje su opremljene automatskim izlaznim stazama, elektronički sustav naplate cestarine prilikom dolaska vozila u stazu određuje skupinu vozila, korisnik ubacuju magnetnu naplatnu karticu u čitač magnetnih kartica, sustav određuje cijenu sukladno skupini i korištenoj dionici, a korisnik obavlja plaćanje bankovnom karticom stavljanjem iste u čitač bankovnih kartica. Ukoliko korisnik plaća Smart karticom istu prislanja na čitač Smart kartica.

U slučaju da korisnik na izlaznoj naplatnoj postaji cestarinu plaća pomoću ENC uređaja ili putem kartice (debitne/kreditne/za gorivo), a informacijski sustav naplate cestarine na automatskim i ručnim stazama detektira i svrsta vozilo korisnika u nižu kategoriju vozila od stvarne kategorije prema tehničkim osobinama koje su naznačene u prometnoj dozvoli ili odgovarajućoj ispravi koja zamjenjuje prometnu dozvolu, zbog čega se korisniku naplati niži iznos cestarine za nižu kategoriju vozila, Korisnik je suglasan da ARZ direktno tereti njegov korisnički račun na kojem se vodi ENC uređaj ili putem banke prihvatitelja kartičnog plaćanja, naplati razliku od niže naplaćene cijene cestarine za pogrešno očitanu kategoriju vozila do punog iznosa cestarine za ispravnu kategoriju vozila koje je stvarno toga dana koristilo uslugu ARZ-a prema važećem Cjeniku cestarine za dionicu korištenja.

Svi detalji i tijek transakcije kod plaćanja na automatskom naplatnim stazama o skupini, ulaznoj postaji, izlaznoj postaji i cijeni vidljivi su na korisničkom sučelju i digitalnom zaslonu za korisnike u stazi. U slučaju da na automatskoj stazi korisnik želi račun (potvrdu o plaćenoj cestarini) istu mu dodjeljuje sustav na način da korisnik pritisne tipku za izdavanje računa.

Vozila invalidnih osoba koriste isključivo ručne izlazne staze na naplatnim postajama.

Isto znači da korisnici invalidskih Smart kartica ne mogu obaviti transakciju na izlaznoj naplatnoj postaji bez prisustva operativnog osoblja naplate cestarine.

Operativno osoblje na izlaznoj naplatnoj postaji provodi kontrolu ispravnost invalidske Smart kartice i to: izgled, registracijsku oznaku vozila na Smart kartici i vozilu te fotografiju korisnika uz provjeru prisutnosti invalidne osobe u vozilu.

U slučajevima u kojima korisnici - invalidne osobe s izdanom potvrdom/Smart karticom za oslobođenje od plaćanja cestarine, svojim osobnim automobilom za koji je izdana predmetna kartica vuku prikolicu, uz uvijete propisane Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine - vučno vozilo propušta se bez plaćanja cestarine, a za prikolicu se sukladno Pravilniku o cestarini (NN broj 130/13) članak 2. stavak 4. naplaćuje cestarina u iznosu 60% od iznosa cestarine za I skupinu vozila i korištenu dionicu.

Neispravne i zlouporabljene invalidske Smart kartice blagajnik će oduzeti na licu mjesta, a o zlouporabi pismeno izvijestiti nadležne institucije.

U slučaju odbijanja predaje neispravnih Smart kartica operativno osoblje odmah izvješćuje jedinicu MUP-a .

1.1. Ugovorna kazna

Korisniku se naplaćuje ugovorna kazna u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila od mjesta izlaza za korišteni pravac autoceste ako:

 • Na izlaz naplatne postaje dođe bez zapisa o ulazu na tranzitnom mediju. ENC uređaj, SMART kartica i magnetna kartica su tranzitni mediji koji se koriste u sustavu naplate cestarine;
 • Na izlaz naplatne postaje dođe sa zapisom na tranzitnom mediju koji je stariji od 24 sata, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na autocesti;
 • Ošteti tranzitni medij tako da nije u funkciji naplate cestarine;
 • Zamijeni tranzitni medij, odnosno ako na izlaznoj naplatnoj postaji prilikom izlaza s autoceste ne koristi isti tranzitni medij kojim je ostvario ulaz na autocestu;
 • Na izlazu koristi tranzitni medij koji je već poništen (obrađen) u sustavu naplate cestarine;
 • Korisnik sa vozilom prođe naplatnu stazu bez zaustavljanja, a da nije platio cestarinu (nasilan prolaz).


Sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/2008) članak 140. stavak 3. zabranjeno je polukružno okretanje na autocesti. U slučaju da vozilo izlazi na naplatnoj postaji na kojoj je i ušlo, bez obzira na vrijeme okreta i relaciju korištenja autoceste, plaća najdužu relaciju od mjesta izlaza za odgovarajuću skupinu vozila na tom pravcu autoceste.

U slučaju da korisnik odbija platiti cestarinu zbog učinjenog prekršaja operativno osoblje o istom će odmah obavijestiti jedinicu MUP-a.

Na svim naplatnim postajama u vidnom polju vozača istaknut je cjenik s propisanim iznosima cestarine za sve skupine vozila i obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa te korisnički zaslon za prikaz skupine vozila, cijene cestarine te povrata ukoliko je plaćeni iznos u efektivnoj stranoj valuti (ukoliko je vozilo oslobođeno plaćanja cestarine treba biti naznačeno na zaslonu).

Na lako uočljivom mjestu na naplatnoj postaji istaknuta je i korisnicima dostupna informacija adrese elektroničke pošte (e-mail adresa) Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i broj info telefona 0800 0111 putem kojih mogu uputiti svoje primjedbe ili pohvale, dok je Knjiga dojmova (žalbi) dostupna na naplatnoj postaji kod voditelja smjene.

Ovi uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.03.2016. godine.

Stanje na autocesti

 NA DAN 29.05.2017 u 17:03 sati

A1
Zagreb/Lučko - čvor Karlovac
 • Promet srednje gust
 • Ograničenja u prometu: Zbog radova na rekonstrukciji kolnika zatvorena je vozna prometna traka od 20+800 km do 19+800 km u smjeru Zagreba. Zbog radova je zatvorena pretjecajna prometna traka od 24+150 km do 25+400 km u smjeru Rijeka/Split.
A1
čvor Karlovac - čvor Bosiljevo 2
 • Promet slab
A6
čvor Bosiljevo 2 - čvor Kikovica
 • Promet slab
 • Ograničenja u prometu: Zbog teretnog vozila u kvaru na 21+000 km u smjeru Rijeke zatvorena je sporovozna prometna traka u dužini od 100 m.Zbog radova od 64+300 km do 65+300 km u smjeru Rijeke zatvorene su vozna i pretjecajna prometna traka, te se promet odvija usporeno samo trakom za spora vozila. Zbog radova od 65+300 km do 71+500 km (od v. Bukovo do NP Rijeka) promet se odvija dvosmjerno južnim (lijevim) kolničkim trakom. Zbog radova zatvoren je izlazni krak 1 na NP Oštrovica (ENC). Zbog radova od 34+000 km do 37+000 km, uključujući i tunel Vršek, promet se odvija dvosmjerno južnim (lijevim) kolničkim trakom. Zbog radova na PUO BP INA (odmorište Lepenica) zatvoren je isključni trak od 57+000 km do 57+300 km u smjeru Rijeke.
A6
čvor Kikovica - Rijeka/čvor Orehovica
 • Promet slab
 • Ograničenja u prometu: Zbog radova na sanaciji vijadukta Svilno za sav promet zatvoren je lijevi (južni) kolnički trak u smjeru Zagreba, promet se odvija dvosmjerno desnim (sjevernim) kolničkim trakom od 78+200 km do 80+500 km u smjeru Rijeke, reguliran privremenom prometnom signalizacijom.
A7
čvor Orehovica - čvor Diračje
 • Promet srednje gust
 • Ograničenja u prometu: Zbog oštećenog kolnika na mostu Rječina zatvorena je vozna prometna traka od 25+300 km do 27+200 km u smjeru Zagreba.
A7
GP Rupa - čvor Diračje
 • Promet slab
 • Ograničenja u prometu: Zbog oštećenja asfaltnog zastora zatvorena je zaustavna traka od 7+600 do 7+650 km na desnom kolniku u smjeru Zagreba.
D102
Krčki most
 • Promet slab
opširnije...
 

stanje na cestama

NA DAN 29.05.2017 u 16:52

Zbog prometne nesreće, prekinut je promet državnom cestom Krk-Malinska (DC102), a obilazno se vozi preko mjesta Vrh.
opširnije...
 

Prognoza vremena

za Hrvatsku za 29.05.2017

Sunčano, u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu povremeno uz malu, samo ponegdje i umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 °C.
opširnije...